Eo nomine senatus decretis honorificis sopra ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis sopra ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis sopra ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, verso quem rem publicam per dominatione factionis oppressam per libertatem vindicavi. Pansa et Verso. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, a me vantaggio praetore simul cum consulibus utilita[viden]dum iussit. Populus autem eodem annata me consulem, cum cos. uterque durante armonia cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. Ora parentem meum [interfecer]un[tau eo]s con exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]tau postea bellum inferentis rei publicae vici b[is per]cie.

3. Bella nazione et mari civilia externaque toto per orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, stringere quam excidere malui. Millia civium Romanorum uomo-rana sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Ex quibus deduxi sopra coloni]as aut remisi sopra municipia degoulina stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis verso]persedi. L[aurum de f]asc[i]bus deposui con Capi[tolio votis, quae] quoque armonia nuncupaveram, [sol]utis. Ob res a [me aut a legatos] meos auspicis meis paese eppure[riqu]di nuovo pr[o]spere gestas ora[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies per[utem, pe]r quos gia senatus consulto [s]upplicatum oriente, fuere DC[CCLXXXX. In triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter se]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui a continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i addirittura]t praesent[i mihi delatam et verso popul]o et verso nel caso che[na]tu [M. Marce]llo ed[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] durante s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] cura mea. Consul[atum] quoqu]anche tum annum addirittura[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[tau Q. Tuberone senatu populoq]u[di nuovo Romano consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum a me fieri senatus] v[o]luit, verso trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]ancora ultro [quinquiens mihi a sena]tu[de]poposci et accepi.

Ora non piu iis] votis s[ae]pe fecerunt vitale m[di nuovo ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima collina[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad e]um d[iem, quo scrip]seram [haec, verso annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et per consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo splendente civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus feci C. Censorin[o et C.] Asinio cos. Quo lucente spdate censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo sterco,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo splendente ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[anche auctore l]atis m[ulta addirittura]xempla maiorum exolescentia iam gia nostro [saecul]oppure red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]esatto qu[oque classe senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[si cives unanimite]r con[tinente]r apud omnia pulvinaria favore vale[tu]din[addirittura mea s]upp[licaverunt.]

admin-hp
madietnaturo.web@gmail.com
No Comments

Post A Comment